Trekk ledninger og rør uten å rive opp overflaten.

Horisontalboring benyttes for å bore under veier, jernbaneskinner, fjellknauser og lignende. Ved hjelp av denne boringen får man ført frem vann- og avløpsledninger, strømkabler og andre nødvendige for fremføring av vann- og avløpsledninger, samt strømkabler. En sparer da ressurser og dermed miljøet.