Energiboring


Spar både penger og miljø når du varmer opp huset!

Energiboring ValdresEn energibrønn er en engangsinvestering som lar deg utnytte en energiressurs som er både miljøvennlig og fornybar. Energibrønnen utnytter varmeenergien i berggrunnen ved hjelp av en varmepumpe.