Brønnboring


Har du ikke nok vann eller med god nok kvalitet? Da kan brønnboring være noe for deg. Brønnboring

Valdres Brønnboring AS borer etter vann ved hytter og hus på store deler av øst og vestlandet. I Valdres er vi den ledende aktøren i bransjen.

Borehull er en god løsning i de områder hvor kommunal infrastruktur ikke er etablert, eller på steder der det kommunale vannet ikke holder god kvalitet.

Vi er ekspert på å finne den beste løsningen etter dine behov og lokasjon. Det er sjelden noen hindring at prosjektene ligger langt fra vei eller i et utfordrende terreng.