Fundamentering

Vi utfører fundamentering av fjell. Stålrør bores ned i fast fjell, og en stålkjerne settes i sentrum. Denne fylles med betong, og sikrer en 100 % sikker plattform.

 

Brønntrykking

Vi utfører brønntrykking – kapasitetsøkning i børehull.

 

Pumpemontering

Valdres Brønnboring AS leverer også komplette pumpeanlegg med montering, om kunden ønsker det.